Grupa promocyjno-informacyjna, bardziej znana jako grupa p-i lub po prostu p-i. Grupę buduje Koordynator na ustalonych przez siebie zasadach. Koordynatorem zostaje osoba powołana przez Wielkiego Triumwira. Zadaniem grupy p-i jest promocja Triumwiratu w świecie realnym, a także wirtualnym oraz służenie wszelaką informacją obywatelom i mieszkańcom Erboki.

      Jeżeli masz jakiś problem albo pytanie, możesz je zadać korzystając z formularza na stronie głównej Erboki (link).

Obecnie funkcję Koordynatora Grupy p-i pełni Kaworu z Draconigeny (mail).

W skład grupy wchodzą następujące osoby:
- wakat
- wakat
- wakat


Site made by Kaworu Nagisa. Copyright by Triumwirat Erboki, 2006.