Grupa informatyczna, bardziej znana pod nazw± Informatyków. Trzon grupy tworzy trzech założycieli Triumwiratu Erboki, którzy na zasadach przez siebie ustalonych organizuj± grupę. W jej skład wchodz± inni programi¶ci, koderzy i graficy.

Jeżeli masz jaki¶ problem albo pytanie, możesz je zadać korzystaj±c z formularza na stronie głównej Erboki (link).

W skład grupy wchodz± następuj±ce osoby:
- Bogu¶ de Cubalibre (mail)
- Eryk z Adamas (mail)
- Konrad II August de Cubalibre (mail)
- Harry ze ¦wietlikowego Puchu (mail)


Site made by Kaworu Nagisa. Copyright by Triumwirat Erboki, 2006.