Consejat Spraw Zagranicznych - serce korpusu dyplomatycznego Triumwiratu. Miejsce, w którym Antykwiusz Spraw Zagranicznych (w porozumieniu z Wielkim Triumwirem i Skabe Triumwirów) podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach kontaktów zagranicznych Erboki. Wspólnie decyduje o traktatach oraz placówkach dyplomatycznych. Planuje kierunek polityki zagranicznej na kilka miesięcu do przodu. Antykwiusz, zaraz po Wielkim Triumwirze, jest najważniejszym malarzem obrazu Erboki poza jej granicami.
      Ta niezwykle odpowiedzialna i ważna dla Triumwiratu rola wymaga osoby o odpowiednim doświadczeniu na polu dyplomacji, wysokiej kultury osobistej, zaangażowania oraz nietuzinkowych pomysłów na nawiązywanie kontaktów zagranicznych.

Obecnie funkcję Antykwiusza Spraw Zagranicznych pełni Bogusj de Cubalibre (mail).

Site made by Kaworu Nagisa. Copyright by Triumwirat Erboki, 2006.