Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Akt Dekomendacji Triumwiratu Erboki

Powrót

TytułAkt Dekomendacji Triumwiratu Erboki
Ref DKD
Data ogłoszenia 2015-10-20
Status aktualny
Akt Dekomendacji Triumwiratu Erboki
z dn. 20.10.2015 r.
(ref. DKD)

Skabe Triumwirów w składzie:

Eryk z Adamas, Triumwir Nowej Furlandii
Bogusj de Cubalibre, Triumwir Państwa Świetlików

deklaruje, co następuje:

Art. 1
Uznaje się Wielkiego Triumwira Marcina I Mikołaja za ustałego w pełnieniu swego stanowiska.

Art. 2
Uznaje się unię personalną pomiędzy Triumwiratem Erboki a Królestwem Dreamlandu za ustałą.

Art. 3
Uznaje się sukcesję Korony Petemburgii za ustałą w myśl Aktu Komendacji. Skabe Triumwirów w drodze intermitii ureguluje sprawę sukcesji Korony.

Art. 4
Podtrzymuje się sprawy zagraniczne za leżące w gestii Wielkiego Triumwira.

Art. 5
Przywraca się zapisy Intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira (ref. 007) do stanu sprzed wprowadzenia Aktu Komendacji (ref. KKD).

Art. 6
Skabe Triumwirów powołuje Eryka z Adamas na stanowisko Aktywiusza Skabe do dnia 31/12/2015.

Art. 7
Akt wchodzi w życie z dn. 20.10.2015 r.

Przyjęte przez Skabe Triumwirów,
(-) Eryk z Adamas
(-) Bogusj de Cubalibre
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.