Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira

Powrót

TytułIntermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira
Ref 007a
Data ogłoszenia 2014-01-12
Status uchylony
Odwołany2015-10-20
Intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira
ze zmianami wprowadzonymi w intermitii o zmianie intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira (ref. 015)
z dn. 18.12.2012 r.
(ref. 007a)

Art. 1
Wielki Triumwir jest przewodniczącym Skabe Triumwiratu Erboki.

Art. 2
1. Wielki Triumwir wybierany jest przez członków Skabe Triumwirów w większościowym, tajnym głosowaniu.
2. Wielki Triumwir wybierany jest spośród członków Skabe Triumwirów.

Art. 3
1. Wielki Triumwir nadzoruje oraz koordynuje politykę wewnętrzną prowadzoną przez obywateli Triumwiratu Erboki.
2. Na mocy ppkt. 2. art. VIII IV Aktu Założycielskiego Skabe Triumwirów przekazuje Wielkiemu Triumwirowi zadanie prowadzenia polityki zagranicznej Triumwiratu Erboki.

Art. 4
1. Wielki Triumwir sprawuje swój urząd do chwili odwołania go.
2. W przypadku przedwczesnego opróżnienia urzędu, Skabe Triumwirów obiera Aktywiusza Skabe, który sprawuje funkcję Wielkiego Triumwira do końca kadencji.
3. Urząd Wielkiego Triumwira może zostać opróżniony w przypadku:
a. uznania Wielkiego Triumwira za ustałego,
b. rezygnacji z pełnienia stanowiska przez Wielkiego Triumwira,
c. decyzji Skabe Triumwirów.

Art. 5
Wielkiemu Triumwirowi przysługuje budżet ustanawiany na jego wniosek przez Skabe Triumwirów w drodze intermitii.

Art. 6
1. Jako koordynator polityki wewnętrznej, Wielki Triumwir może objąć patronat nad wybranymi inicjatywami mieszkańców.
2. Objęcie przez Wielkiego Triumwira inicjatywy patronatem łączy się z finansowaniem jej z budżetu Wielkiego Triumwira.
3. Patronat ustanawiany jest w drodze intermitii przez Skabe Triumwirów.

Art. 7
1. W celu realizacji jego obowiązków, Wielkiemu Triumwirowi przysługuje prawo tworzenia niezbędnych ku temu instytucji o określonych kompetencjach.
2. Instytucję taką powołuje na wniosek Wielkiego Triumwira Skabe.

Art. 8
Intermitii wchodzi w życie z dn. 18.12.2012 r.

Przyjęte przez Skabe Triumwirów,
(-) Eryk z Adamas
(-) Bogusj de Cubalibre
(-) Marcin I Mikołaj
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.