Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Akt Komendacji Triumwiratu Erboki

Powrót

TytułAkt Komendacji Triumwiratu Erboki
Ref KKD
Data ogłoszenia 2014-01-12
Status uchylony
Odwołany2015-10-20
Akt Komendacji Triumwiratu Erboki
z dn. 12.01.2014 r.
(ref. KKD)

Skabe Triumwirów w składzie:

Eryk z Adamas, Triumwir Nowej Furlandii
Bogusj de Cubalibre, Triumwir Państwa Świetlików
Konrad Van den Budenmayer, Triumwir Korony Petemburgii

deklaruje, co następuje:

Art. 1
Skabe Triumwirów powoła JKM Marcina I Mikołaja do Skabe Triumwirów w charakterze Triumwira Korony Petemburgii.

Art. 2
Skabe Triumwirów dokona wyboru JE T Marcina I Mikołaja na urząd Wielkiego Triumwira na czas nieokreślony zgodnie z zapisami intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira.

Art. 3
Skabe Triumwirów zapewni tożsamość sukcesji Korony Petemburgii z sukcesją dreamlandzką.

Art. 4
Skabe Triumwirów zapewni tożsamość sukcesji urzędu Wielkiego Triumwira z sukcesją dreamlandzką.

Art. 5
Koordynacja polityki zagranicznej Triumwiratu Erboki leżąca w gestii Wielkiego Triumwira scedowana zostanie na Rząd Królestwa Dreamlandu.

Art. 6
Wielkiemu Triumwirowi przysługiwać będzie jak dotąd prawo powoływania urzędników państwowych do realizacji odpowiednich zadań, w tym Aktywiusza Spraw Wewnętrznych w którego gestii będzie prowadzenie spraw wewnętrznych Triumwiratu w imieniu Wielkiego Triumwira.

Art. 7
Skabe Triumwirów zapewni swobodny przepływ osób między Triumwiratem a krajami Korony Dreamlandzkiej oraz przyzna obywatelstwo erbokańskie każdemu obywatelowi kraju Korony Dreamlandzkiej o ile przywileje te zostaną odwzajemnione w danym kraju Korony.

Art. 8
Powyższe zapisy zostaną wprowadzone w życie przez Skabe Triumwirów odpowiednimi aktami zgodnie z załączonym prospektem implementacyjnym.

Przyjęte przez Skabe Triumwirów,
(-) Eryk z Adamas
(-) Bogusj de Cubalibre
(-) Konrad Van den Budenmayer

ZAŁĄCZNIK

Prospekt Implementacyjny Aktu Komendacji

1. Artykuł 1. Aktu zostanie wprowadzony w życie poprzez intermitii o odwołaniu i powołaniu Triumwira Skabe (ref. 014)

2. Artykuł 2. Aktu zostanie wprowadzony w życie poprzez:
a. Intermitii o zmianie intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira (ref. 015), oraz
b. Intermitii o powołaniu Wielkiego Triumwira (ref. 016).

3. Artykuły 3-6 wejdą w życie z chwilą objęcia przez Koronę Dreamlandu przewodnictwa w Skabe Triumwirów zgodnie z intermitii o utworzeniu urzędu Wielkiego Triumwira.

4. Artykuł 7. Aktu zostanie wprowadzony w życie poprzez Intermitii o obywatelstwie (Korona Dreamlandu) (ref. 017).
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.