Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Intermitii o Stanie Nadzwyczajnym

Powrót

TytułIntermitii o Stanie Nadzwyczajnym
Ref 010
Data ogłoszenia 2013-05-14
Status aktualny
Intermitii o Stanie Nadzwyczajnym
z dn. 14.05.2013 r.
(ref. 010)

Art. 1
1. Wielkiemu Triumwirowi przysługuje prawo ogłoszenia Stanu Nadzwyczajnego wewnątrz Triumwiratu Erboki.
2. Ogłoszenie Stanu Nadzwyczajnego wymaga kontrasygnaty Consejusza Prawa.

Art. 2
Stan Nadzwyczajny może zostać powołany jedynie w przypadku:
a. zagrożenia wojną, a w szczególności atakami na serwisy Triumwiratu;
b. niepokojów społecznych wewnątrz Triumwiratu;
c. zaniku organów władzy Triumwiratu lub ich niepełności;
d. zagrożenia zamachu na integralność Triumwiratu.

Art. 3
W przypadku ogłoszenia Stanu Nadzwyczajnego:
a. Skabe Triumwirów ceduje z mocy prawa na Wielkiego Triumwira prerogatywy wynikające z pełnienia przez Skabe władzy ustawodawczej oraz sądowniczej, a w szczególności prawa do ogłaszania intermitii;
b. możliwe jest zawieszenie działanie serwisów lub części serwisów Triumwiratu Erboki. Wielki Triumwir ma obowiązek wyznaczenia zastępczego kanału komunikacyjnego;
c. możliwe jest wprowadzenie cenzury wewnątrz serwisów Triumwiratu;
d. możliwe jest zarządzenie przepadu, tj. zamachu na własność obywateli;
e. możliwe jest odebranie obywatelstwa obywatelom uznanym za winnych zdradzie;
f. możliwe jest wydalenie obywateli oraz gości zagranicznych wprowadzających niepokój wewnątrz państwa;
g. możliwe jest działanie wbrew prawu Triumwiratu, aczkolwiek z poszanowaniem Aktu Założycielskiego i jedynie w przypadku pisemnego rozkazu Wielkiego Triumwira;
h. możliwe jest zawieszenie wybranych swobód obywatelskich.

Art. 4
1. W przypadku trwania Stanu Nadzwyczajnego, kadencja Wielkiego Triumwira może zostać przedłużona o dodatkowe 12 miesięcy lub ich wielokrotność do czasu odwołania Stanu Nadzwyczajnego.
2. W przypadku trwania Stanu Nadzwyczajnego, Wielki Triumwir ma prawo desygnacji Aktywiusza Skabe.
3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Aktywiusza Skabe, zostaje on powołany na stanowisko Wielkiego Triumwira z mocy prawa.
4. Aktywiuszowi Skabe powołanemu w czasie Stanu Nadzwyczajnego przysługuje prawo powołania swojego następcy.

Art. 5
Intermitii wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Przyjęte przez Skabe Triumwirów,
(-) Konrad Van den Budenmayer
(-) Eryk z Adamas
(-) Bogusj de Cubalibre
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.