Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Nagrody Inferno 2014: Ekonomia, Dziennikarstwo, Literatura

Powrót

Siergiusz Asketil
2014.02.09 12:26:36
Liczba postów: 3
Ilość beczułek: 4

Le Image
Le Image
Le Image

Kto może dokonywać zgłoszeń do Nagrody?
1. Grupa 3 osób zamieszkałych w dowolnym państwie wirtualnym
2. Członkowie Komitetu Nagrody
3. Ministrowie spraw zagranicznych polskojęzycznych państw wirtualnych

Zgłoszenie składa się za pomocą poniższego formularza w wątku dyskusyjnym dla danej kategorii Nagrody oraz przesyłając na adres mailowy: sier.asketil[at]gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do Nagrody Inferno

I. Osoby dokonujące zgłoszenia
Imię, nazwisko, adres e-mail i kraj pochodzenia/reprezentowany: ...

II. Osoba lub osoby typowane do Nagrody
Imię, nazwisko, adres e-mail (i kraj pochodzenia): ...

III. Kategoria Nagrody

IV. Dokonania

V. Uzasadnienie dokonań

Podpis


Instrukcja, co należy wpisać w poszczególnych częściach formularza

Pkt. I
(Proszę podać dane wszystkich osób dokonujących zgłoszenia; w przypadku składania formularza na forum lub liście dyskusyjnej każda osoba wymieniona musi potwierdzić osobiście, że dokonuje tego zgłoszenia – wystarczy wtedy zamieścić post z potwierdzeniem)

Pkt. II
(Proszę podać dane wszystkich osób typowanych do otrzymania Nagrody; nie jest wymagane podanie kraju pochodzenia)

Pkt. III
(Proszę wskazać jedną kategorię w jakiej ma być przyznana Nagroda osobie lub osobom podanym w pkt. II)

Pkt. IV
(Proszę wskazać dokonania osoby lub osób w kategorii z pkt. III, które są typowane do otrzymania Nagrody)

Pkt. V
(Proszę umotywować dokonania wskazane w pkt. IV poprzez podanie źródłowych informacji, dokumentów i innych dowodów potwierdzających ich osiągnięcie, przeprowadzenie lub prowadzenie)


Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.