Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

List otwarty do społeczeństw Triumwiratu Erboki i Zjednoczonego Księstwa

Powrót

Konrad Van den Budenmayer
2013.05.06 15:14:36
Liczba postów: 158
Ilość beczułek: 94

Pałac Wielkiego Triumwira
Temida, dnia 16 kwietnia 2013 roku

List otwarty
Jego Ekscelencji Konrada Van den Budenmayera, Wielkiego Triumwira Erboki,
oraz Jego Książęcej Mości Daniło de la Vegi, Księcia Zjednoczonego Księstwa

do społeczeństw Triumwiratu Erboki i Zjednoczonego Księstwa

Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru wiążą szczególne relacje z Triumwiratem Erboki. Wielu obywateli po obu stronach było bohaterami, inicjatorami lub świadkami spięć, które stały za samym powstaniem państwa erbokańskiego i zmrożeniem stosunków międzypaństwowych. Dzisiaj ster Erboki oraz Furlandii z Luindorem trzyma następne, lub jeszcze kolejne pokolenie, które mając w pamięci z przekazów od weteranów obu scen politycznych tamte wydarzenia wie, że utkwienie w żelaznym wrogim uścisku mieć bytu nie może, gdy mikronacyjne życie umykać będzie obok. Zgodnie oświadczamy i zobowiązujemy się do rzetelnego przedstawienia swoim społeczeństwom historii lat kryzysowych. Nie można budować przyszłości bez znajomości przeszłości. Zobowiązujemy się nadto do podjęcia wzajemnych działań mających na celu poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i stymulowanie rozwoju na różnych polach. Jest to możliwe nie tylko dzięki rehabilitacji Erbokańczyków pracujących na rzecz Królestwa Dreamlandu, ale i na otwartości mieszkańców tego drugiego kraju. Furlandczycy i Erbokańczycy mogą i chcą ze sobą współpracować. Zjednoczonemu Księstwu wydatnie zależy na rosnącym w siłę sąsiedzie. Erboka nie tylko składa deklaracje, ale jej czołowe postaci umacniają Dreamland, pracując organicznie często za kulisami i poza ferworem życia dreamlandzkich miast.

Zobowiązania nasze nie będą bez pokrycia. Wyrażać się będą w dziesięciopunktowej deklaracji, którą upubliczniamy i która mapą drogową na najbliższe miesiące wspólnej pracy na rzecz wspólnego dobra, dla nas i całej Wspólnoty Korony Ebruzów będzie.

1. Identyfikacja. Państwo erbokańskie pojawi się na mapach Mikroświata na stałe. Kartograf Królewski pracuje nad mapami dla Erboki i mapami z Erboką. Mikroświat pozna stałe miejsce tego kraju na mapie, przez co łatwiej będzie go poznawać.
2. Tink tank. Erboka i Unia Saudadzka regularnie będą wymieniać między sobą pomysły i dzielić się podejmowanymi inicjatywami. Cykliczne spotkania władz i zespołów roboczych mają aktywizować życie obu organizmów politycznych.
3. Partnerstwa miast. Władze Księstwa jak i Erboki zachęcać będą miasta u nich położone na zawieranie umów partnerskich i podejmowaniu działań do bilateralnej współpracy, głównie w dziedzinie promocji osadnictwa.
4. Szlif i synergia kadr. Erboka i Unia Saudadzka wspomagać się będą kadrowo w rozwoju administracji obu organizmów politycznych. Skorzystać mają na tym administracje dzięki synergii, poszerzaniu wiedzy, rozwoju kariery zawodowej.
5. Dla duszy i ciała. Inicjatywy kulturalne i sportowe wzajemnie u siebie realizowane, razem podejmowane, współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, sportach konnych, narciarstwie; objazd zbiorów instytucji kulturalnych to potężny kop dla wspólnej zabawy.
6. Dbanie o dobro narodowe. Erboka i Unia Saudadzka znają swoje walory, tworzyć będą też nowe i o nich głośno mówić, by dobro narodowe jakim są co najmniej kilkuletnie tradycje obu organizmów politycznych, krzepły i wciąż kwitły.
7. Dbanie o dobrobyt narodowy. Państwem rządzą też prawa ekonomiczne i będą one wdrażane w stronach niniejszej deklaracji. Kreowanie odmiennych gospodarek przez unikatowe warunki narodowe i wspólny system gospodarczy ma zwiększać dobrobyt mieszkańców, którym Erboka i Unia Saudadzka będą się dzielić z swoimi obywatelami.
8. Morenika to aktywny kontynent. Państwa Moreniki należą do raczej średnio lub mało aktywnych i strony niniejszej deklaracji chcą to zmieniać. Morenika będzie się aktywizować, poprawiać swój wizerunek, dawać przykład współpracy i wysokiej jakości życia dla mikronautów.
9. Wysypka informacyjna. Zjednoczone Księstwo już regularnie publikuje pojęcia dotyczące wszelkich spraw niego dotyczących, na Mikropedii. Trend ten będzie stały i nie jedyny w sferze informacji i promocji. Micropedia, youtube, blogi – korzystać będzie się z wielu nośników i form wyrazu.
10. P jak przyjaźń, pomoc, partnerstwo i profesjonalizm. Liderzy polityczni Erboki i Unii Saudadzkiej deklarują kierować się wymienionymi wartościami w swoich działaniach na rzecz Wspólnoty Korony Ebruzów, pierwsze doświadczenia kooperacji mając już za sobą. WKE, każdy jej kraj, Erboka i Unia Saudadzka mają korzystać na wdrażaniu niniejszych tez.

Podpisali:

(-) Konrad Van den Budenmayer
Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki

(-) Daniło de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa


Pozdrawiam,
Konrad Van den Budenmayer
Kruk Błękitny
2013.05.19 17:19:15
Liczba postów: 24
Ilość beczułek: 18

No pięknie.
Ale zanim przeczytam aż tyle to mam pytanie:
czy Książę Daniło jest dostatecznie poważnym człowiekiem, żeby opłacało
się to czytać? Bo dotychczas nic co by go uwiarygadniało do mnie nie
dotarło.

Pozdrawiam Kruk sceptyczny

PS - słownik TB też się wypiera tej znajomości :D


a dlaczego ja nie mam sygnaturki~`?
Konrad Van den Budenmayer
2013.05.27 02:57:04
Liczba postów: 158
Ilość beczułek: 94

Witam,

Zdaje się, iż JXM de la Vega może sam na owo pytanie odpowiedzieć :). O tak, przekonanie Erbokańczyków do siebie może długo trwać (co poznałem na własnej skórze :).


Pozdrawiam,
Konrad Van den Budenmayer
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.