Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 29.7

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.43%)

Wstęp do Triumwiratu Erboki

Wykład autorstwa Konrad Van den Budenmayer

TriumwiratErboki
Triumwirat - z łaciny "porozumienie trzech mężów". Erboka to państwo rządzone przez trzech równych sobie urzędników zwanych Triumwirami Skabe, którzy stoją na czele trzech prowincji: Nowej Furlandii, Państwa Świetlików oraz Korony Petemburgii. "Eryk, Boguś, Kaworu państwo załozyli
jak sie ono nazywa wiesz od pierwszej chwili" - śpiewają małe erbokańskie dzieci. Erboka to słowo pochodzące od imion ojców założycieli: ER - Eryk z Adamas, BO - Bogusj de Cubalibre, KA - Kaworu Nagisa. W tradycyjnej wykładni słowo to odnosi się do ludności wszystkich narodowości zamieszkujących państwo.

Triumwirat Erboki jest państwem powstałym w 2006 roku na mocy Aktu Założycielskiego. Erboka ze swoim liberalnym prawem i przyjaznym nastawieniem do przybyszów jest otwarta na wszystkich. Jesteśmy państwem przyjaznym uchodźcom politycznom, gdyż Erboka sama powstała jako realizacja marzeń mieszkańców innych, mniej doskonałych państw.(tu dalej opis)

Najważniejsze pojęcia:

Skabe Triumwirów najważniejszy organ władzy w Triumwiracie. Składa się z trzech Triumwirów Skabe mających władzę ustawodawczą oraz sądowniczą nad Triumwiratem.
Triumwir Skabe osoba zasiadająca w Skabe Triumwirów. Tytuł Triumwira Skabe można otrzymać jedynie od innego, odchodzącego Triumwira. Tytułowany "Jego Ekscelencją".
Akt Założycielski (AZ, IV AZ) konstytucja Triumwiratu Erboki. Najnowszy Akt Założycielski nosi numerek IV.
Intermitii akt wydawany przez Skabe Triumwirów stanowiący prawo.
Wielki Triumwir (WT, WTTE) wybierany przez Triumwirów Skabe urzędnik pełniący władzę wykonawczą oraz sądowniczą. Dawniej absolutny władca Erboki.
Farii prawo zwyczajowe, tradycyjne, przyjmowane przez aklamację lub poprzez braku sprzeciwu.
Consejat odpowiednik realnego ministerstwa powoływany decyzją Wielkiego Triumwira.
Departament instytucja powoływana przez Skabe do realizacji pewnych celów (np. Departament Skaby lub Departament Imigracji).
Aktywiusz urzędnik zarządzający Consejatem lub Departamentem.
Aktywiusz Consejatu Prawa (ACP) urzędnik wspomagający proces tworzenia prawa oraz interpretujący prawo Erboki zgodnie z jej duchem.
Damrad (DM) waluta Triumwiratu Erboki.
Graffiti organ prasowo-artystyczny Triumwiratu Erboki, w którym publikować mogą wszyscy obywatele i mieszkańcy.
Akademeiauczelnia wyższa Triumwiratu Erboki.
Epopeja dzieło pisane przez wszystkich obywateli Erboki.
Nagroda Waldemara nagroda przyznawana zagorzałym przeciwnikom Triumwiratu.

Władza prawodawcza

Prawo w Triumwiracie, pod postacią aktów Intermitii, przyjmowane jest przez Skabe Triumwirów w większościowym głosowaniu. Intermitii może zostać zaproponowane przez jednego z Triumwirów lub Wielkiego Triumwira. Zgodnie z prawem ludowym farii, intermitii może zostać zaproponowane także przez każdego z obywateli Erboki lub przez Aktywiusza Consejatu Prawa.

Władza wykonawcza

Władzą wykonawczą w Triumwiracie jest każdy z jego obywateli. Triumwirowie uznają obywateli Erboki za najwyższe dobro narodowe, w związku z czym zezwalają im na kształtowanie polityki wewnętrznej państwa zgodnie z ich wizją. Pomocniczą władzą wykonawczą jest Wielki Triumwir, który koordynuje i wspomaga wysiłek obywateli.Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.